Lezing van oud-journalist Marscha van Noesel

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Dat was een grote stap voorwaarts op de weg naar gelijkheid. Sindsdien zijn er vele stappen genomen, maar de finish is nog (lang) niet bereikt.

Maand van de Geschiedenis

In de 'Maand van de Geschiedenis' is dit jaar gekozen voor het thema 'Hij/Zij'. De sleutelwoorden als 'Vrijheid' 'Gelijkheid' en 'Broeder/Zusterschap' staan centraal. 

In deze lezing laat Marscha van Noesel de stappen in het verleden op weg naar 'Gelijkheid' zien. Met zevenmijlslaarzen trekt ze door de geschiedenis, met haar boek 'Brood en Rozen' (Uitgeverij Drenthe 2015) als leidraad. Daarnaast heeft zij een digitaal interview met prof. dr. Mineke Bosch, schrijfster van het boek 'Strijd' bij de tentoonstelling 'Strijd! 100 jaar Vrouwenkiesrecht' in het Groninger Museum (20 april 2019 - 15 september 2019).

Emancipatiebeweging

Na de pauze komen Feminisme en Gelijke rechten en plichten voor iedereen aan bod. Ze laat zien hoe de diversiteit van de emancipatiebeweging er in het heden uitziet. Ze gaat in gesprek met Jeany Veras, voorzitter van de stichting Cho 50+ en winnares van de Lies van Urk Prijs 2019. Ook spreekt zij met de fractievoorzitter van D'66, Carmen Hoogeveen, over het quotum voor het aantal vrouwen in commissariaten en besturen. Tot slot interviewt zij gender neutraal persoon drs Eelste uit Eexterzandvoort over zijn studie en zijn missie.

Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden

Entreekaarten voor deze lezing zijn verkrijgbaar via de webshop van de bibliotheek of via de balie in de bibliotheek.

Bestel direct kaarten